Vi arbetar med trädgårdar och småskalig naturvård, både praktiskt och rådgivning.


Vi jobbar i allt från små stadsträdgårdar till stora lantliga trädgårdar och på naturtomter där vi kan hjälpa till med att bevara eller återskapa möjligheterna för den vilda floran och faunan.


Natur och trädgård är olika världar, men alla trädgårdar är en form för lek med naturen. Det är din lek, men den blir bäst om du utgår från de naturliga förutsättningarna. Rätt växt på rätt plats. Inom trädgårdens ramar är det en glädje när fåglar, fjärilar och vilda bin vill vara med.


Vi vet mycket, och vi älskar att ta reda på det vi inte vet. Vi ser och lyssnar. Vi har sinne för estetik och rum. Vi hittar praktiska lösningar.